Seiko Astron SSE003J1

€ 1450,-
Now discontinued and hard to find Seiko Astron "Djokovic"
  • Astron Solar GPS Titanium
  • SSE003J1
  • 1450
  • 44,5mm
  • September 2017, EU supplied
  • Perfect (90-97%)
  • GPS Solar Quartz
  • Full set